Testament van Adolf Hitler

Dit testament werd door Adolf Hitler in het jaar 1938 opgesteld. Vlak voor zijn dood op 29 april 1945 stelde Hitler nogmaals een testament op. In dit nieuwe testament wordt Eva Braun (hoewel niet direct haar naam genoemd wordt) als de vrouw van Hitler aangewezen en wordt Dönitz als opvolger benoemd.

Geschreven door  minister (Hans) Lammers

Mijn persoonlijke testament

Het is meteen na mijn dood in het bijzijn van het minister van de meester van de rijksschat en de partij te openen. De partijgenoot Bormann en Schaub moeten meteen na mijn dood hiervan op de hoogte worden gebracht.

Mijn testament

In het geval van mijn overlijden:

 • komt mijn lijk komt naar München en zal deze in de Feldherrnhalle geopenbaard worden en in de Tempel van de eeuwige wacht worden bijzet. (Dus de tempel naast het Führergebouw). Mijn kist moet hier ook heengebracht worden.
 • Mijn gehele vermogen laat ik de partij na. De met de partijuitgeverij gesloten verdragen worden daardoor niet aangetast. Ook mijn toekomstige inkomsten zullen de partij toekomen.
 • De partij moet daarvoor de volgende bedragen jaarlijks uitbetalen:
 • Aan mevrouw Eva Braun – München een leven lang maandelijks 1000 Mark (één duizend Mark) dus jaarlijks 12.000 Mark.
 • Aan mijn zuster Angela – Dresden een leven lang maandelijks 1000 Mark (één duizend Mark) dus jaarlijks 12.000 Mark. Zij moet daarvan haar dochter drie maal ondersteunen.
 • Aan mijn zuster Paula – Wenen een leven lang maandelijks 1000 Mark (één duizend Mark) dus jaarlijks 12000 Mark.
 • Aan mijn stiefbroeder Alois Hitler een éénmalig bedrag van 60.000 Mark (zestigduizend Mark).
 • Aan mijn huishoudster mevrouw Winter – München een leven lang maandelijks 150 (één honderdvijftig Mark).
 • Aan mijn makker Julius Schaub een éénmalig bedrag van 10.000 Mark en een levenslang pensioen van 500 Mark (vijfhonderd Mark).
 • Voor mijn dienaar Krause een levens lang pensioen van maandelijks 100 Mark (éénhonderd Mark).
 • Voor de dienaren Singe en Junge ieder éénmalig 3000 (drieduizend) Mark.
 • Voor mijn verwanten in Spital Niederösterreich het éénmalige bedrag van 30.000 Mark (dertigduizend Mark). De verdeling van dit bedrag wordt bepaald door mijn zuster Paula Hitler in Wenen.
 • De inrichting van de kamer van mijn woning in München waar mijn nicht Geli Raubal ooit woonde, wordt aan mijn zuster Angela gegeven.
 • Mijn boeken en brieven zijn door partijgenoot Julius Schaub te lezen en ze voor zover zij persoonlijk en privé zijn te vernietigen of aan mijn zuster Paula te overhandigen. Alleen partijgenoot Julius Schaub heeft hierover te beslissen.
 • Mijn overige waardevolle spullen, mijn huis op Obersalzberg, mijn meubels, kunststukken, beelden enzovoorts worden het eigendom van de partij. Zij worden beheerd door de minister van de rijksschat. Of deze voorwerpen in mijn Berlijnse woning in de Rijkskanselarij staan, wordt door partijgenoot Schaub beoordeeld.
 • De minister van de rijksschat mag kleine voorwerpen als aandenken en herinnering aan hun broeder aan mijn beide zusters Angela en Paula geven.
 • Ik verorden dat de partij voor mijn adjudanten Bruckner en Wiedemann voor een waardig leven zorgt. Dit geldt ook voor mijnheer en mevrouw Kannenberg.
 • Als volstrekker van dit testament bepaal ik partijgenoot Franz H. Schwarz als minister van rijksschat. In het geval hij weigert of verhinderd is, zal partijgenoot rijksleider Martin Bormann deze taak op zich nemen.

 

Berlijn 2 mei 1938

Adolf Hitler

 

 

Welkom op deze site!

Welkom op de site van naziduitsland.wordpress.com !
Deze site is opgericht door een studente Duits met meer dan 8 jaar ervaring met de Duitse taal. Op deze site worden verschillende teksten aangeboden voor educatief gebruik. Delen van de teksten mogen enkel gekopieerd worden wanneer zij terug verwijzen naar deze site. De teksten mogen verder alleen met toestemming van de website-beheerder gebruikt worden.

Deze pagina is NIET bedoeld om recht-extremistische groepen te ondersteunen en voor recht-extremistische doeleinden mogen deze teksten NOOIT NIET gebruikt worden (ook geen delen van teksten).

Ik hou van de Duitse taal, mochten er over teksten die ik publiceer vragen ontstaan, dan gelieve mij te mailen of onder de blogposts de vraag te posten: Ik reageer op elke vraag

Foto: https://www.nationalmuseum.af.mil/Visit/Museum-Exhibits/Fact-Sheets/Display/Article/858869/republic-p-47/